72. A&A Aanmelden en Aanpakken

Inleiding

VierTaal heeft een nieuwe procedure voor de aanmelding van een leerling bij de instelling ontwikkeld, A&A Aanmelden en Aanpakken. Wij willen; zo snel mogelijk directe ondersteuning bieden, korte procedures, daadwerkelijk partnerschap met de ouders en de reguliere scholen en afstemming op ondersteuningsbehoefte.

En daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise aan de voordeur, de ambulant begeleider.

VierTaal heeft de nieuwe aanpak laten onderzoeken door een onafhankelijk bureau, Pi-Research Amsterdam.

Inhoud

In de parallelsessie wordt u geïnformeerd over de nieuwe werkwijze en zullen we uitgebreid stilstaan bij de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek. De rol van de ambulant begeleider verandert; in kleine groepjes willen we met u in gesprek over de rol van de ambulant begeleider. 

Toepasbaarheid

Deze parallelsessie is bedoelt als een startpunt voor een discussie, een andere manier van kijken naar de rol en de inzet van de ambulant begeleider.

Doelgroep

Ambulant begeleiders

Verbinding met het thema

Goed kunnen participeren in onderwijs voor leerlingen met een communicatie en/of auditieve beperking vraagt om afstemming. Daadwerkelijke partnerschap met de ouders, leerlingen en reguliere scholen.

 Ingrid Okhuijsen Regiodirecteur Viertaal Den haag, voorzitter van de projectgroep A&A.    

 Klaas de Graaf, teamleider ambulante dienst Viertaal, lid van de projectgroep Aanmelden en aanpakken. Ingrid Okhuijsen Regiodirecteur Viertaal Den haag, voorzitter van de projectgroep A&A.