70. Spraakwaterval

Participeren is een recht én een vereiste: wie niet meedoet, telt niet mee.  Maar participeren gaat niet vanzelf. Meedoen in sociale netwerken, maatschappelijke organisaties en arbeidssituaties vraagt communicatieve en sociale vaardigheden en zelfinzicht. Hoe zorgen we ervoor dat onze TOS-leerlingen over deze vaardigheden beschikken als ze het VSO verlaten? Daar gaan we voor zorgen met Spraakwaterval!

Spraakwaterval is bedacht door de Dr. de Graafschool en wordt in 2018-2019 in een academische werkplaats vanuit verschillende disciplines doorontwikkeld tot een systematisch en schoolbreed programma voor het VSO en groep 7/8 van het SO. Tijdens de workshop laten we zien hoe docenten en leerlingen praktisch (en vanuit een neurocognitief perspectief) gericht kunnen werken aan individuele doelen en groepsdoelen op het gebied van communicatieve redzaamheid, sociale vaardigheid en psycho-educatie. De drie thema’s van Spraakwaterval komen elk jaar terug: 1) dit ben ik en wie ben jij? 2) dit wil ik en wat wil jij? 3) dit kan ik en wat kunnen we samen?

In de workshop laten we zien waar we staan en horen we graag van collega’s hoe zij zouden willen participeren in de doorontwikkeling en/of implementatie van Spraakwaterval. Zijn er vragen, aanvullingen of verwante initiatieven, ideeën over implementatie en/of digitalisering van het programma, wensen tot samenwerking?

De workshop is bedoeld voor leerkrachten, logopedisten, ambulant begeleiders en gedragskundigen in het SO en VSO. Ervaringswerkers TOS worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen

Anmar Poort (CVL-logopedist) werkt op de Tine Marcusschool (SO) in Groningen. In samenwerking met collega’s van de dr. J. de Graafschool (VSO) en Jet Isarin (filosoof en senior onderzoeker Kentalis academie) geeft zij invulling aan de academische werkplaats in Groningen. 

Astrid Wortmann (leerkracht) werkt op de Tine Marcusschool (SO) in Groningen. In samenwerking met collega’s van de dr. J. de Graafschool (VSO) en Jet Isarin (filosoof en senior onderzoeker Kentalis academie) geeft zij invulling aan de academische werkplaats in Groningen.