69. Kennis maken met 'HERKEN TOS KLEUTERS'

Inleiding

Als vervolg op de succesvolle workshop ‘Herken TOS’ (bij peuters), is vanuit de werkgroep ‘Het jonge kind van Siméa’, een vervolg voor het basisonderwijs ontwikkeld: ‘Herken TOS bij kleuters’. Dit product ondersteunt leerkrachten van groep 1 en 2 bij het herkennen van een TOS bij leerlingen in hun groep. De kracht van de workshop is de veelheid aan beeldmateriaal en de schematische weergave van de spraak-taalontwikkeling.

Inhoud

Tijdens deze minilezing worden de achtergronden, opzet, inhoud en eerste ervaringen van de nieuwe workshop toegelicht. Tevens krijgt u een voorproefje van de beschikbare videobeelden uit de workshop. De ontwikkelde workshop ‘Herken TOS bij kleuters’ zal binnenkort beschikbaar zijn voor alle bij Siméa aangesloten AD diensten. De wijze van uitgave wordt bekend gemaakt.

Doel

Kennismaken met dit nieuwe product en bekijken hoe dit in het werkveld uitgezet kan worden.

Doelgroep

Ambulant Dienstverleners en leden van het cursuscentrum.

Verbinding met thema

Om kinderen de kans te geven om optimaal te participeren in de maatschappij, is het van belang dat een TOS zeker aan het begin van de schoolloopbaan onderkend wordt. Het verhogen van de kennis van leerkrachten/IB-ers in het basisonderwijs is hierbij van groot belang. Deze workshop kan hier

Logopedist, Ambulant dienstverlener Leiden, projectgroep Peuterpraat (voorschoolse voorzieningen), mede ontwikkelaar van Herken TOS, Aan de slag met Taal. Betrokken bij VVE beleid Nieuwkoop, waaronder signaleren kinderen met taalachterstand / TOS.

Margriet Zuidhof; logopedist, Ambulant dienstverlener Leiden, projectgroep Peuterpraat (voorschoolse voorzieningen), mede ontwikkelaar van Herken TOS, Aan de slag met Taal. Betrokken bij VVE beleid Katwijk, waaronder signaleren kinderen met taalachterstand / TOS. Expert meertaligheid. Volgt Pabo opleiding.