68. Zelfbewust in het leven staan?*

Inleiding

Veel dove en slechthorende jongeren in het regulier onderwijs moeten hard werken om zich te bewijzen. Veelal staan ze er ook alleen voor in hun beperking in een omgeving met allemaal horende mensen. Wat hebben ze nodig om staande te blijven en een positieve identiteit te ontwikkelen?

Er zijn verschillende methodes die mogelijkheden bieden om de leerlingen bewust te maken van hun beperking en hun identiteit, zoals Ajongh en CIDS.

Inhoud

Tijdens de workshop zal verteld worden over het belang van specifieke aandacht voor ontwikkeling van identiteit. Er zal aandacht zijn voor de methodes CIDS en Ajongh. Deze methodes hebben materiaal voor het basisonderwijs en het begin van het voortgezet onderwijs. Er worden ervaringen en gedachten gedeeld over deze manier van werken en dat wat leerlingen nodig hebben om zelfbewust en sterk in het leven te staan.

Toepasbaarheid

In deze workshop krijg je concrete informatie over methodes aangereikt om met leerlingen in het regulier onderwijs te werken aan hun zelfbewustzijn en hun identiteit.

Doelgroep

Ben je AB-er en werk je met dove en slechthorende leerlingen? Dan is deze workshop aan te bevelen om bewust te kunnen kijken naar wat de dove of slechthorende leerling nodig heeft. Deze methodes kunnen hiervoor handreikingen zijn. Maar ook vragen en ervaringen delen met andere AB-ers zal een verrijking zijn.

 Vanuit mijn werk als leerkracht in het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen deel ik mijn kennis er ervaringen met betrekking tot identiteitsontwikkeling bij leerlingen. Maar ook als ervaringsdeskundige en vanuit contacten met andere doven en slechthorenden kan ik veel voorbeelden en ervaringen noemen.