66. Tolken: vertalers en/of 'gatekeepers'?*

Inleiding

Steeds meer leerlingen met een auditieve beperking volgen regulier onderwijs, van basisonderwijs tot hoger onderwijs. Daarbij kunnen zij gebruik maken van hun recht om tolken NGT/NmG of schrijftolken in te zetten voor alle normuren van het type onderwijs dat zij volgen. Met de toename van inzet van tolken in het onderwijs neemt ook het aantal onderwijskundige en pedagogische vraagstukken toe.

Inhoud

In deze workshop wordt samen met de deelnemers actief nagedacht over de rol en invloed van tolken. Een onderwerp is de rol van tolken als vertalers in het onderwijs: wat is de rol van de tolk en wat is de rol van de docent? Een ander onderwerp is de invloed van de aanwezigheid van een tolk op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen: in hoeverre dragen tolken bij aan de sociale vorming van leerlingen, bijvoorbeeld, en de invloed van tolken op de groepsdynamiek in een klas: in hoeverre worden leerlingen gestimuleerd of afgeremd om contact te zoeken met de auditief beperkte leerling, bijvoorbeeld.

Doelgroep

Het doel van de workshop is om een discussie op gang te brengen over dit nieuwe onderwerp: de inzet van tolken in het onderwijs aan minderjarige leerlingen. Voor deze discussie worden nadrukkelijk die professionals en ervaringsdeskundigen uitgenodigd die hier in hun dagelijkse praktijk mee te maken hebben: tolken, docenten, ambulant begeleiders, ouders en leerlingen zelf.

Toepasbaarheid

Gezamenlijk willen we onderzoeken of, en hoe de inzet van tolken in regulier onderwijs bijdraagt aan het vermogen van dove en slechthorende leerlingen om samen met anderen te leven, leren en werken.

 Corrie Tijsseling is theoretisch en historisch pedagoog. Haar expertise ligt op het gebied van (de geschiedenis van) de filosofie en theorie die ten grondslag ligt aan het onderwijs aan auditief beperkte leerlingen. Momenteel werkt zij als senior onderzoeker bij Kentalis.