64. Inzicht in je eigen leren

Toelichting

Tim Birkhead (in Clarke, 2017) geeft aan dat leerlingen lijken te verwachten dat anderen zeggen wat ze moeten doen, alsof ze in een schoolcultuur leven, waarin de leraar alles voorkauwt en waarbij de leerlingen hebben afgeleerd zelfstandig te denken. 

Ook op Signis SO D/SH speelde het gevoel dat leerlingen hun ‘onderwijs’ ondergaan.

De Inspectie van Onderwijs (2017) stelt dat er een leerklimaat gecreëerd dient te worden waarbij leerlingen actief zijn en betrokken worden bij het stellen van hun doelen. Daarbij komt uit onderzoek naar voren dat het hebben van grip op het eigen leerproces er toe doet (Hattie, 2014).

Eigenaarschap heeft effect op de leeropbrengsten (Duckworth, Akerman, MacGregor, Salter, & Vorhaus, 2009; Zimmerman, 1990). Tijd  dus voor verandering op Signis: Leren zichtbaar maken.

Inhoud

‘’Kentalis stelt dat de leerling en ouders gelijkwaardige deelnemers dienen te zijn die ervaren dat ze invloed uitoefenen’’.

We nemen jullie graag mee in hoe we op Signis vorm geven aan deze gelijkwaardigheid, waarbij het eigenaarschap van het eigen leerproces van onze leerlingen centraal staat. We presenteren de werkwijze en het effect van onze Kinderraad (sinds 2017) en de werkwijze van onze leerling-ouder-leerkrachtgesprekken (startpresentaties, start- en voortgangsgesprekken). Participatie in optima forma.

We laten ook zien welke veranderingen er in de klas hebben plaatsgevonden: het zichtbaar maken van de leerprocessen van kinderen, de wijze waarop leerkrachten leerlingen aanspreken en de effecten die het heeft op leermotivatie en inzicht in eigen kunnen. Zo kunnen de leerlingen hun ouders vertellen over hun leervorderingen.

Doelgroep

Deze workshop is voor iedereen die gelooft dat onze leerlingen, of ze nu doof of slechthorend zijn of TOS hebben, wel degelijk eigenaarschap kan nemen over het eigen leerproces. Maar wie het niet gelooft, is ook van harte welkom. Wij zullen het tegendeel bewijzen.

Rolien Koolhaas is intern begeleider bij Kentalis Signis (dove en slechthorende leerlingen) in Amsterdam.  Een kleine twee jaar geleden raakte ze geïnspireerd door een tweedaags congres van John Hattie over Leren zichtbaar maken. Hóe het leren zichtbaar gemaakt wordt op Signis, wil zij samen met haar collega Marjo Mekkelholt vooral laten zien aan de hand van praktijkvoorbeelden. Door leerlingen inzicht in hun eigen leren te geven, doen zij het niet meer voor de juf, maar voor zichzelf.

Marjo Mekkelholt is werkzaam op Kentalis Signis Amsterdam (dove en slechthorende leerlingen) als leerkracht van groep 3-4. Een uitdaging is om cluster 2 leerlingen te stimuleren eigenaar te worden van hun leerpoces. Het delen van kennis en het bundelen van krachten zijn naast het lezen van literatuur en volgen van cursussen van belang het onderwijs aan cluster 2 leerlingen vorm te geven.