62. Elkaar Verstaan en Begrijpen D/Sh-Horend*

Inleiding

Het bevorderen van sociale relaties en welbevinden is een van de kwaliteitsindicatoren voor onderwijs aan dove leerlingen. Het betekent dat het onderwijs zich niet beperkt tot lesgeven om de academische vaardigheden te ontwikkelen, maar zich ook moet bezighouden met het begeleiden en volgen van de sociale en emotionele ontwikkeling van deze leerlingen. Dit is bijvoorbeeld van belang omdat de communicatieve vaardigheden van dove en slechthorende (DSH) kinderen en jongeren vaak minder goed ontwikkeld zijn, zij kunnen minder profiteren van incidenteel leren, en ervaren uitdagingen wat betreft deelnemen aan een groep peers door hun gehoorverlies. Leerkrachten en medewerkers uit zorg kunnen allerlei materialen en methodieken inzetten om een leerling met een gehoorverlies (sociaal) te ondersteunen. Op internet vindt men bijvoorbeeld een diversiteit aan methodieken, maar welke kan waarvoor worden ingezet?

Inhoud

Er is een toolkit samengesteld door bestaande en gebruikte materialen gericht op wederkerigheid en cultuurverschillen (DSH-horend) te inventariseren, te beschrijven en te bundelen. Tijdens de workshop wordt informatie gegeven over wederkerigheid en sociale positie van DSH leerlingen ten opzichte van horende peers. Ook wordt de toolkit besproken; hoe kunnen materialen die al bestaan ingezet worden en op welke niveaus? Dit doen we onder andere door een casus plenair te bespreken.

Toepasbaarheid

Het doel van deze lezing is informatie te geven omtrent de sociale positie van DSH leerlingen en om professionals bekend te maken met de toolkit.

Doelgroep

De lezing is interessant voor ambulant begeleiders en leerkrachten die te maken hebben met DSH jongeren die op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren belemmeringen ervaren (met name relaties met peers/leeftijdgenoten).

Verbinding met thema

Het benoemen, beleven en overbruggen van cultuurverschillen is de basis van wederzijds verstaan en staat daarmee aan de basis van een goede verstandhouding tussen dove en horende leerlingen en duurzame participatie van het dove/slechthorende kind.

Hille van Gelder is junior Onderzoeker binnen de programmalijn D/SH bij Kentalis. Zij heeft Taalwetenschap gestudeerd en is zelf ernstig slechthorend. Zij heeft de uitvoering gedaan van het project ‘Toolkit Elkaar Verstaan en Begrijpen’.

 Nina Wolters is senior Onderzoeker binnen de programmalijn CMB/Db bij Kentalis. Zij is in 2013 gepromoveerd op het onderwerp ‘sociale participatie van dove en slechthorende jongeren’ en werkt sindsdien bij de onderzoeksafdeling van Kentalis. Nina is de projectleider van het project ‘Toolkit Elkaar Verstaan en Begrijpen’.