61. Met de gevoelensposter emotionele competentie bevorderen

Inleiding

Vanuit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een verminderde emotionele competentie een belangrijke rol speelt in de relatie tussen een taalontwikkelingsstoornis en sociaal-emotionele problemen. Een belangrijk onderdeel van STAP is het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij ontbrak een praktische, visuele tool om met de kinderen in gesprek te gaan over hun emoties. Dit was aanleiding voor het maken van de Auris gevoelensposter.

Inhoud

In deze workshop worden deelnemers geïnformeerd over de aanleiding voor en het gebruik van de Auris gevoelensposter. Belangrijke doelen van de poster zijn: uitbreiden van de emotiewoordenschat, nuance leren aanbrengen, herkennen van emoties bij zichzelf en de ander, inleven in de ander, gepast reageren op de ander en oplossingen bedenken.

Toepasbaarheid

Na deze lezing hebben de deelnemers meer kennis over de wijze waarop kinderen gestimuleerd kunnen worden in het begrijpen, verwoorden en reguleren van eigen en andermans gevoelens.

Doelgroep

Ouders en professionals die te maken hebben met kinderen met en zonder TOS of gehoorbeperking in de basisschoolleeftijd.

Verbinding met thema

Emotionele vaardigheden ontwikkelen zich binnen de sociale interactie. Andersom geldt echter ook dat emotionele competentie essentieel is om succesvol te kunnen participeren in de maatschappij. Veel kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben minder sociale interacties, zijn minder emotioneel competent en kunnen minder (goed) participeren. Door kinderen te leren hun eigen gevoelens te herkennen, verwoorden en reguleren en door hun inzicht in de gevoelens van anderen te vergroten, zullen hun sociale interacties verbeteren. Hierdoor krijgt het kind kansen om emotioneel competent te worden en daardoor beter te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

               

Sanne Jochems, pedagogisch behandelaar op STAP en ondersteuner in ambulante dienst.
 

 Scarlet Hendrickx-van Stokhem, pedagogisch behandelaar STAP en gezinsbegeleider. STAP is een naschoolse behandelgroep voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar die door TOS of een gehoorbeperking sociaal-emotionele problemen hebben.