60. Het meten van luisterinspanning met pupillometrie*

Inleiding

Gehoorverlies is een toenemende zorg voor de volksgezondheid. Mensen met gehoorverlies rapporteren vaak dat het erg vermoeiend kan zijn om langdurig te luisteren. De noodzaak om in allerlei luistersituaties telkens extra luisterinspanning te leveren kan op den duur tot vermoeidheid leiden.

Inhoud

Momenteel ontbreekt het aan klinische methodes om luisterinspanning objectief te meten. Op dit moment doet het VUmc onderzoek naar het meten van veranderingen in de pupil diameter (pupillometrie). Pupillometrie is een fysiologische methode om mentale inspanning te beoordelen. Over het algemeen wordt de pupil groter bij een toename van de mentale inspanning. Er zullen resultaten worden gepresenteerd die laten zien dat de pupilreactie (of luisterinspanning) afhangt van de moeilijkheid van de luistersituatie en de motivatie van de luisteraar. Zo is de luisterinspanning bijvoorbeeld laag wanneer spraak goed verstaanbaar is en neemt deze toe met toenemend achtergrondrumoer. Dit is het geval zolang de luisteraar het de moeite waard vindt en daarom nog voldoende motivatie heeft om meer moeite in het luisteren te investeren. De motivatie van het individu neemt af wanneer het luisteren in een bepaalde situatie niet meer mogelijk is. De methode kan ook worden toegepast bij kinderen.

Toepasbaarheid

De presentatie zal bijdragen aan de kennis over luisterinspanning, factoren die van invloed zijn op luisterinspanning en methodes om luisterinspanning te meten.

Doelgroep

Er is geen kennis of ervaringsniveau vereist om de presentatie te kunnen volgen. Verbinding met thema: De mogelijkheid om luisterinspanning te meten kan bijdragen aan de ontwikkeling van revalidatie technieken die luisterinspanning verminderen. Op den duur kan dit bijdragen aan de participatie van slechthorenden aan de samenleving.

 Adriana Zekveld is cognitief psycholoog en werkzaam als senior onderzoeker bij de sectie Ear & Hearing van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Ze doet onderzoek naar het meten van luisterinspanning door middel van het registreren van de pupilgrootte van de ogen.