59. DSH leerling bij schoolovergang*

 Inleiding

Als gevolg van passend onderwijs participeren meer leerlingen die doof of slechthorend zijn  in het regulier onderwijs. Voor deze leerlingen is een deskundige en specifieke begeleiding nodig hen succesvol in het onderwijs mee te laten participeren.  Oog hebben voor en kennis hebben van de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen is onontbeerlijk om te zorgen dat deze leerlingen kunnen groeien en kunnen slagen in hun ontwikkeling. Uit praktijk blijkt dat een goed voorbereide en begeleide overgang van school naar een vervolgschool ervoor zorgt dat de leerlingen beter en optimaler kunnen participeren.  Maar hoe zorg je voor deze goede voorbereide en begeleide overgang?

Inhoud

In deze lezing gaan we vooral in op de overgang van SO naar PO en van SO/PO naar VO.

Wat hebben dove en slechthorende leerlingen nodig om deze overgang goed te laten verlopen? Wat staat de leerling maar ook de nieuwe school te wachten? Wat kun je als ambulant begeleider doen in de aanloop naar de overgang en wat kun je doen na de overgang. Hoe zet je de leerling in zijn kracht en hoe ondersteun je de leerling en de school?

Wat kunnen de leerling, school en ouders verwachten van de ambulant begeleider?

Toepasbaarheid

In deze lezing worden de concrete onderwijsbehoefte(n) van jonge dove en slechthorende leerlingen besproken waardoor de ambulant begeleider en docent bewuster en concreter hun  begeleiding kunnen vorm geven: de ambulant begeleider en docent krijgen tips en adviezen waarmee ze aan de slag kunnen en waar ze op moeten letten om de overgang goed te laten verlopen.

Doelgroep

Ambulant begeleiders die dove en slechthorende leerlingen begeleiden (of gaan begeleiden) in het PO en VO maar ook leerkrachten SO en docenten uit het V(S)O.

Verbinding met het thema

We streven met  de dove en slechthorende leerling naar een volledige participatie in het onderwijs en in de maatschappij. Samen met de leerling, de ouders en de docent willen we als ambulant begeleider  het verschil maken door deze leerlingen de juiste aandacht en begeleiding te geven zodat hun participatie de grootste kans van slagen krijgt.

René Zwets is Ambulant dienstverlener bij Auris, regio west. René werkt sinds 25 jaar bij Auris, vooral werkzaam in het VO.

 Ingrid Hoornick is ambulant Dienstverlener  bij Auris Ambulante dienst in Tilburg. Ingrid werkt sinds 26 jaar bij Auris, vooral werkzaam in het PO en VO. Ingrid is lid van de Aurisbrede Expertisegroep DSH.