58. Solo bij peuters/kleuters: do's and don'ts

Inleiding

Ingebruikname van solo apparatuur bij jonge kinderen is nog niet vanzelfsprekend en vraagt om specifieke ondersteuning. Om kinderen met een auditieve beperking goed te laten functioneren in een auditieve omgeving, is de inzet van solo apparatuur echter zeker van belang. Maar wat is er voor nodig om ook bij peuters en kleuters te komen tot succesvol gebruik van de apparatuur?

Inhoud

Binnen Kentalis Talent heeft een groot deel van de peuters en kleuters solo-apparatuur. In deze workshop bespreken we welke keuzes er zijn gemaakt, hoe het traject werd vormgegeven, wat knelpunten waren en hoe good practice er voor deze jonge kinderen uit kan zien. Simea stelde recent de kwaliteitsindicatoren voor het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen bij. Binnen deze workshop wordt de vertaalslag gemaakt van de kwaliteitsindicatoren naar de professionele ontwikkeling van leerkrachten in cluster 2 en vervolgens naar de dagelijkse situatie in de klas. Wat is er voor nodig om solo apparatuur succesvol te laten zijn. Welke kennis, inzicht en professioneel handelen vraagt dit van de leerkrachten?

Toepasbaarheid

Wat kun je als leerkracht het beste doen om je onderwijs auditief zo toegankelijk mogelijk te maken voor kinderen? Hoe ga je om met solo apparatuur, zeker bij hele jonge kinderen? In deze workshop geven we je een aantal handreikingen hierin. Daarnaast is er ruimte om je eigen professionele ontwikkeling in kaart te brengen aan de hand van de kwaliteits-indicatoren DSH.

Doelgroep

Professionals die (willen gaan) werken met solo apparatuur bij jonge dove en slechthorende kinderen.

Verbinding met thema

Samen leven vraagt optimale toegang tot auditieve informatie. Het verstaan van de leerkracht in geroezemoes, zoals in een groep met spelende jonge kinderen, wordt sterk verbeterd door het gebruik van solo apparatuur.

Annemiek  Voor in ’t holt is opgeleid als logo/akoepedist en leerkracht en rondde de Master Dovenstudies af bij IGT&D van de HU.  Zij werkt momenteel als ambulant begeleider in de regio Amsterdam. Zij neemt deel aan de expertisegroep SH van AB-PO Cluster 2, aan het Kennisplein VierTaal en is lid van het Simea Team Schoolaudiologie.

 Erwin Baas is klinisch-fysicus audioloog bij het audiologisch centrum van Kentalis in Eindhoven en st Michielsgestel. Hij werkt als schoolaudioloog voor de Taalbrug scholen in Eindhoven en Kentalis scholen regio ZO Nederland. Hij is voorzitter van het Simea Team Schoolaudiologie.