56. Logopedisch volgsysteem

Inleiding

Vanuit de kwaliteitskring van de scholen van Auris Regio Zuid en vanuit de ouders kwam de wens naar voren tot een overzichtelijk, begrijpelijk en grafisch overzicht van de taalontwikkeling van de leerling(-en) door de jaren heen. De logopedische gegevens zijn onmisbaar bij het (her-) arrangeren van alle leerlingen en de tijdrovende en foutengevoelige manier die we hanteren voldoet niet langer en is niet van deze tijd. Er valt dus wat betreft tijd, werkdruk, kwaliteit (foutloos systeem) en ouderbetrokkenheid winst te behalen door te automatiseren.

Inhoud

In de parallelsessie zal de opzet van het project worden besproken en het resultaat zal worden gepresenteerd: een snel, accuraat en logopedist- en oudervriendelijk instrument om de logopedische testgegevens te verwerken en inzichtelijk de maken voor alle betrokkenen: een Logopedisch Volgsysteem. De grafische overzichten geven inzage in de ontwikkeling per leerling per jaar en door de jaren heen en het verkrijgen van een groepsoverzicht is eenvoudig. Leidt beter inzicht in de taalontwikkeling tot meer participatie en eigenaarschap van onze leerlingen en hun ouders? Is dit een veelbelovend instrument om te komen tot dezelfde doelen en samenwerking met leerlingen en cliënten? We willen graag met u het gesprek aangaan over onze conclusies en aanbevelingen.

Toepasbaarheid

In deze parallelsessie is gelegenheid voor discussie over de gebruiksmogelijkheden van het volgsysteem (onder andere met betrekking tot participatie), de voor- en nadelen ervan en deelnemers worden uitgedaagd om mee te denken over vervolgstappen van het Logopedisch Volgsysteem.

Doelgroep

De parallelsessie is natuurlijk bedoeld voor logopedisten maar ook voor intern begeleiders, ambulant begeleiders en managementleden. Het inzichtelijk maken van de taalontwikkeling van groepen geeft uiteraard ook mogelijkheden voor het in kaart brengen van onze populatie.

  Afke Posthuma is sinds 1992 logopedist en momenteel werkzaam als spraaktaaldeskundige in de commissie van onderzoek van Auris, kwaliteitskringbegeleider en innovator. De gezamenlijke interesse van Afke en Karen Lagerwerf ligt in de vraag hoe we onze leerlingen het beste kunnen volgen in de spraaktaalontwikkeling en -liever nog- in de communicatieve redzaamheid.

Karen Lagerwerf is sinds 2003 werkzaam als senior logopedist op de Auris Hildernisseschool in Rotterdam en is lexicon-coördinator. De gezamenlijke interesse van Karen en Afke Posthuma ligt in de vraag hoe we onze leerlingen het beste kunnen volgen in de spraaktaalontwikkeling en -liever nog- in de communicatieve redzaamheid.