55. Bevordering van participatie via emotie-educatie

Inleiding

Vanuit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een verminderde emotionele competentie een belangrijke rol speelt in de relatie tussen een taalontwikkelingsstoornis en sociaal-emotionele problemen. Dit was aanleiding voor het ontwikkelen van de methode Emotie-educatie voor kinderen tot vijf jaar en middelen die hierbij in het gezin of een (behandel)groep gebruikt kunnen worden.

Inhoud

In deze lezing worden deelnemers geïnformeerd over de methode Emotie-educatie. Belangrijke onderdelen hierin zijn: bewust worden van het gevoel van het kind en de onderliggende behoefte, erkenning geven voor en valideren van het gevoel, verwoorden van deze gevoelens en tot slot begrenzen van gedrag en samen zoeken naar oplossingen.

De wijze waarop dit kan worden gedaan wordt praktisch toegelicht met middelen die hiervoor binnen Auris ontwikkeld zijn en met handvatten voor het omgaan met emoties van kinderen in het gezin of de (behandel)groep.

Toepasbaarheid

Na deze lezing hebben de deelnemers meer kennis over de wijze waarop jonge kinderen gestimuleerd kunnen worden in het begrijpen, verwoorden en reguleren van eigen en andermans gevoelens.

Doelgroep

Ervaren en minder ervaren professionals die werken met peuters met TOS en hun ouders in ambulante behandeling, groepsbehandeling of kleuteronderwijs.

Verbinding met thema

Emotionele vaardigheden ontwikkelen zich binnen de sociale interactie. Andersom geldt echter ook dat emotionele competentie essentieel is om succesvol te kunnen participeren in de maatschappij. Veel kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben minder sociale interacties, zijn minder emotioneel competent en kunnen minder (goed) participeren. Ouders en groepsleiding bewust maken van deze wederzijdse relatie en hen betrekken bij emotie-educatie op jonge leeftijd, geeft het kind mogelijkheden te oefenen met sociale interacties en succeservaringen op te doen. Hierdoor krijgt het kansen om emotioneel competent te worden en daardoor beter te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Lonneke de Kraker, psycholoog/ orthopedagoog generalist. 12 jaar werkzaam als behandelco├Ârdinator op de behandelgroepen voor peuters met een TOS en dove en slechthorende peuters. Specifieke interesse voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen.

Mariette de Klerk-Verbeek is ontwikkelingspsycholoog/kinder- en jeugdgedragstherapeut. Na 15 jaar werkervaring in de jeugd-GGZ is zij sinds 2015 werkzaam bij Auris als Ambulant Behandelaar van kinderen en jongeren, die door TOS of een gehoorbeperking sociaal-emotionele problemen hebben.