54. Van peuter naar kleuter: kinderen met TOS na de behandelgroep

Inleiding

Waarom ontwikkelt het ene kind met (een verleden van) TOS zich op school en in de maatschappij makkelijker dan het andere? Deze vraag staat centraal in project Taal in Zicht, waarbij we 500 kinderen met TOS 20 jaar lang volgen. We willen weten wat succesfactoren en belemmerende factoren zijn op het gebied van taal en cognitie voor de communicatieve participatie, het sociaal-emotioneel functioneren en het maatschappelijk functioneren op latere leeftijd.
 

Inhoud

Tijdens deze lezing bespreken we de resultaten van het eerste meetmoment van project Taal in Zicht. Dit meetmoment vindt plaats als de kinderen met TOS een half jaar van de behandelgroep af zijn. Hoe doen de kinderen het als ze een half jaar op school zitten wat betreft de communicatieve participatie, het sociaal-emotioneel functioneren en het welbevinden? Naar welk soort onderwijs gaan ze en in hoeverre volgen ouders het uitstroomadvies van de behandelaar op?


Toepasbaarheid

Deze lezing geeft een kijkje in de keuken van longitudinale project Taal en Zicht en biedt tegelijkertijd kennis over het functioneren van kinderen met TOS in de maatschappij in de eerste periode na de TOS-behandelgroep.


Doelgroep

Logopedisten, pedagogisch begeleiders, ambulant begeleiders, leerkrachten in het (V)SO en anderen die met kinderen met TOS werken, onderzoekers, ouders.


Verbinding met het thema

Een van de doelen van project Taal in Zicht is in kaart brengen hoe kinderen en jongvolwassenen met TOS functioneren in de maatschappij in verschillende levensfasen. Bovendien willen we vroege voorspellers voor latere sociale problemen ontdekken, waardoor participatie in de samenleving bevorderd kan worden.

  Angela Stevens is onderzoeker bij de NSDSK. Zij is taalkundige en werkt aan verschillende onderzoeken op het gebied van taal en gehoor.   

Liza van den Bulk is opgeleid als orthopedagoog en werkzaam als onderzoeker onderwijs bij de Koninklijke Auris Groep. Binnen Auris werkt zij aan verschillende onderzoeken op het gebied van taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS.