51. Competenties van de excellente ambulante begeleider

Inleiding

Wat zijn belangrijke competenties voor de ambulant begeleider? Wat vinden professionals, extern en intern en ouders/ leerlingen écht belangrijk? Deze vragen hebben geleid tot een onderzoek naar de competenties van de excellente ambulant begeleider. Het onderzoek is uitgevoerd door Kentalis in samenwerking met de Hanzehogeschool in Groningen. De resultaten geven onder andere richting aan scholing van ambulant begeleiders, zodat zij de leerling en de school nog beter kunnen begeleiden.  Dat vergroot de kans op een succesvolle schoolcarrière; en een goede schoolloopbaan biedt weer grotere kansen op werk en op deelname aan de maatschappij!

Inhoud

In vier Focusgroepen hebben ambulant begeleiders onder leiding van de onderzoeker gesprekken gevoerd over de kenmerken die een ambulante begeleider onderscheiden als excellent. Deze gesprekken zijn gecodeerd door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar. In een consensusbijeenkomst hebben zijn beide onderzoekers de analyses besproken en het resultaat heeft geleid tot een concept- profiel. Dit profiel is m.b.v. Delphi methode in een aantal rondes voorgelegd aan drie Expertgroepen: ouders/ leerlingen (1), professionals werkzaam in het reguliere onderwijs (2) en professionals werkzaam in cluster 2 (3).  Alle drie expertgroepen hebben aangeven in hoeverre de competenties uit het conceptprofiel essentieel, belangrijk of niet noodzakelijk zijn voor een excellente ambulante begeleider.

Toepasbaarheid

Als we weten wat ouders, leerlingen en professionals belangrijk vinden, kun je de diensten beter uitvoeren en het personeel gerichter scholen. Het profiel is toepasbaar op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld bij persoonlijke ontwikkeling, intervisie, scholing of aanname- beleid. Ook kan het als onderlegger fungeren bij het meten van de klanttevredenheid.

Doelgroep

Interessant voor de ambulant begeleider, maar ook voor functies die een relatie hebben met het werk van de ambulante dienstverlening.

Afdelingsdirecteur, vooral werkzaam als projectleider binnen Kentalis. Onder andere voor het project “Onderzoek naar de competenties van de excellente Ambulant Begeleider”. Daarnaast betrokken bij de ontwikkeling van Passend Onderwijs binnen Kentalis.

 Patricia Robbe werkt als onderzoeker Professionele Excellentie bij de Hanzehogeschool in Groningen vanuit het lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving. Zij heeft een jarenlange ervaring met evidence-based onderzoek naar kenmerken van professionele excellentie.