49. Participeren met CALM

Inleiding

Hoe dragen de producten van het Masterplan CALM bij aan verdieping van het AD-startgesprek en het evaluatiegesprek met de school en met de ouders? En hoe kunnen AD’ers deze instrumenten in de praktijk toepassen?

Inhoud

In deze workshop laten we middels voorbeelden zien, hoe de AD’er een verdiepend (start en een evaluatie) gesprek voert vanuit de mindset van het Masterplan CALM.

Werkend vanuit de principes van het Masterplan CALM maken Auris dienstverleners gebruik van o.a. een infographic en een Quickscan. Hoe kunnen deze CALM-‘producten’ de participatie van de school en de ouders optimaliseren? Hoe kan de AD’er de deelname van de school (IB+ leerkrachten) en van ouders vergroten door middel van het stellen van heldere vragen en door toepassing van de infographic en de Quickscan.

Toepasbaarheid

Deze workshop draagt bij aan de professionalisering van ambulant dienstverleners. De inhoud zorgt voor verdieping in het voeren van kwalitatief goede gesprekken met de school en de ouders. Door gebruik te maken van de diverse CALM- instrumenten in de dagelijkse praktijk komen AD’ers tot goede doelstellingen en afspraken. AD’ers kunnen in deze workshop verdieping krijgen in het verhelderen van de ondersteuningsvraag van de school.

Doelgroep

Ambulant Dienstverleners

Verbinding met het thema

Participatie van de school en de ouders in de begeleiding van onze leerlingen. Participeren met de producten vanuit het Masterplan CALM.

Georgette Scholten volgde diverse opleidingen, waaronder: Pedagogische Academie, MO-A enB Orthopedagogiek, School Video Interactie Begeleider. Ze  werkt ruim 20 jaar als ambulant dienstverlener in het cluster 2 onderwijs en is actief in de CALM-werkgroep van Koninklijke Auris Groep.

Mariƫlle Sterkenburg werkte ruim 16 jaar als logopedist in de vrije vestiging, het regulier en speciaal onderwijs. De laatste 11 jaar is zij werkzaam als ambulant dienstverlener in het cluster 2 onderwijs. Zij neemt deel aan de Aurisbrede werkgroepen kwaliteitshandboek, Auris digitaal en masterplan CALM.