40. Ik + de ander = Identiteit?

Identiteit is een ‘hot item’. Echter, als het gaat om doven en slechthorenden is identiteit een bekend onderwerp dat al sinds de jaren 1970 de aandacht krijgt, met als eerste definitie het onderscheid tussen “Doof met hoofdletter” en “doof met kleine letter” en de keuze tussen de “dovenwereld” of de “horende maatschappij”. Zo simpel is het allemaal niet meer. De maatschappij is niet meer alleen van horende mensen maar is nu inclusief, voor mensen met allerlei soorten beperkingen. Want laten we wel wezen: niemand is onbeperkt. De dovenwereld is niet meer alleen te vinden in dovenclubs maar ontvouwt zich op flexibele plaatsen en momenten, met een sterk diverse populatie, bestaande uit personen met verschillen in hoorstatus (doof, sh, horend) en taalkeuze (non-signers, native signers, new signers). Bovendien zijn hoorstatus en taalkeuze slechts twee aspecten van identiteit. DSH leerlingen hebben ook te maken met andere identiteitsaspecten zoals etniciteit, geslacht en gender.

Actieve participatie vraagt om een duidelijke identiteit:  om je mening te kunnen geven is het nodig dat je weet wie je bent en wat je wil. In deze masterclass wordt door drie deskundigen op het gebied van ontwikkeling, onderwijs, opvoeding en maatschappij een theoretische inleiding gegeven over definities van identiteit en aspecten van identiteitsontwikkeling. De masterclass is met name interessant voor diegenen die dagelijks te maken hebben met identiteitsontwikkeling bij DSH leerlingen: docenten, tolken, ambulant begeleiders, en  ouders. Vanuit die verschillende invalshoeken en perspectieven wordt door middel van interactieve werkvormen bekeken hoe in de praktijk op een bewuste manier aandacht gegeven kan worden aan identiteitsontwikkeling bij DSH leerlingen.

 Corrie Tijsseling is theoretisch en historisch pedagoog. Haar expertise ligt op het gebied van (de geschiedenis van) de filosofie en theorie die ten grondslag ligt aan het onderwijs aan auditief beperkte leerlingen. Momenteel werkt zij als senior onderzoeker bij Kentalis.

Lisa Hinderks - Master Medische Antropologie en Sociologie. Onderzoek gedaan naar intergroepsprocessen bij dove en slechthorende jongeren en attituden ten opzichte van elkaar. Huidig onderzoek naar subjectiviteitsvorming en beleving, ook bij dove en slechthorende jongeren.  Daarnaast ook voorzitter van Signo Ergo Sum, de vereniging voor jongeren die doof/slechthorend zijn. 

Mehmet Day is als onderzoeker verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut en het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). In zijn werk richt hij zich hoofdzakelijk op de maatschappelijke positie van jongeren met een migratieachtergrond, met name identiteitsbeleving van jongeren, burgerschapsvorming en socialisatie in een diverse samenleving komen als thema’s terug in zijn onderzoeken. Mehmet heeft een sociaalpedagogische achtergrond en promoveert momenteel op het onderwerp hybride identiteitsbeleving bij jongeren.