39. Onderwijs anders organiseren is onderwijs slim organiseren

Onderwijs anders organiseren is onderwijs slim organiseren.

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt.” (Johan Cruyff)

Scholen ervaren dilemma’s:

  • Hoe kunnen we daadwerkelijk uitgaan van de grote verschillen tussen kinderen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat kinderen verantwoordelijkheid nemen voor leren?
  • Hoe kunnen we de ervaren werkdruk ombuigen naar meer wekplezier?
  • Hoe geven we antwoorden op het lerarentekort?
  • Hoe lossen we de eenzaamheid van de stand-alone leerkracht op?
  • Hoe benutten we talenten van personeel?

Aan de hand van de volgende pijlers krijg je zicht op wat mogelijk is.

  • Organisatie van onderwijs: doorbreken klassikale structuren – meer onderwijs op maat – flexibel groeperen van kinderen – vergroten zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen.
  • Personeel: inzetten van verschillende professionals (leerkrachten – assistenten – specialisten – pedagogische medewerkers) - professionals samen verantwoordelijk voor een grotere groep kinderen dan de ‘eigen’ klas – benutten talenten personeel – leren van elkaar.
  • Leeromgeving: gebouw is meer dan een verzameling lokalen en gangen – indelen en inrichten van ruimtes naar functie – rijke en uitdagende speel- leer- en werkomgeving waar kinderen actief en naar hun behoefte kunnen leren.

Ineke van Sijl neemt je mee, samen met twee leerkrachten (uit SO-cluster 2 en PO-school), in de wereld van het anders organiseren van onderwijs. Welke mogelijkheden zijn er en hoe realiseer je dat? Welke onderzoeksgegevens zijn beschikbaar die aantonen dat het echt werkt?

De verworvenheden van scholen die aan de projecten Teamonderwijs Op Maat (TOM) en SlimFit hebben meegedaan, zijn beschikbaar. Het is een rijke bron van inspiratie met vele handige instrumenten.

www.teamonderwijs.nl

http://www.innovatieimpulsonderwijs.nl/aan-de-slag-met-slimfit-6-tips/

Tijdens deze masterclass krijg je concrete ideeën (ook aan de hand van voorbeelden van echte scholen) over het anders organiseren van onderwijs.

En wie weet kom je tot de conclusie: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”. (Pippi Langkous)

 Ineke van Sijl van kleuterjuf tot directeur van meerdere scholen in Amsterdam Zuidoost. Projectleider en ontwikkelaar TOM en Slim Fit. Begeleider tientallen scholen in PO – SBO – SO in onderwijs anders organiseren, inclusief gebouw. Ontwikkelaar werkwijzen en instrumenten t.b.v. onderwijs anders organiseren. https://www.slimonderwijs.nl/cv