38. Effectieve communicatie met migranten(ouders)

  • Inleiding:

Organisaties zijn culturele kruispunten. Culturele patronen en processen spelen een cruciale rol bij werken voor migranten cliënten. Begeleiding aan de cliënten met een migratieachtergrond vertoont een groot aantal overeenkomsten met begeleiding van alle andere cliënten. Maar er zijn ook verschillen zoals in godsdienst, gezinsleven, culturele gewoonten en communicatie patronen.

Hoe ga je om met mensen met een migratieachtergrond? Er is bij professionals vaak behoefte om meer te weten over bepaalde culturen of culturele gebruiken. Maar kennis is snel gedateerd en kan leiden tot stereotyperingen. Het is een illusie te denken dat met kennis over andere culturen de communicatie automatisch verbetert.

Toepasbaarheid:

Miscommunicatie in het contact met de cliënten kan de effectiviteit van goede begeleiding of hulpverlening bij cliënten met een migratieachtergrond negatief beïnvloeden. Hierbij gaat het vooral om verschillen in de manier van communiceren. Verder bestaan er verschillende verwachtingen over ieders rol: de Nederlandse professional verwacht een mondige cliënt die zelf met vragen komt, de migranten cliënten verwachten van een professional vaak een meer actieve betrokken houding.

Communicatie is het belangrijkste instrument van de professional. Het is daarom belangrijk dat professionals goed weten hoe communicatieprocessen verlopen.

Doelstelling:

In deze interactieve masterclass gaan we eerst in op de redenen waarom het cultuursensitief werken in de huidige maatschappij met veel culturele diversiteit vandaag de dag zo belangrijk is. Na een overzicht van de waarden die een rol kunnen spelen in de interculturele communicatie en het effect dat die waarden kunnen hebben op de praktijk, bespreken we de belangrijkste impact van cultuur op de communicatie.