36. Zelfbeeld van kinderen met CI

Inleiding

Zelfbeeld is een belangrijk onderwerp in de ontwikkelingspsychologie en wordt gedefinieerd als de ideeën en opvattingen die je hebt over jezelf. Zelfbeeld ontwikkelt zich door sociale interacties en vergelijkingen met anderen. Onderzoek wijst uit dat ernstig slechthorende kinderen, door minder auditieve en talige mogelijkheden, minder kennis van sociale en emotionele taal en relaties hebben en hierdoor minder zelfvertrouwen en een lager zelfbeeld hebben dan horende leeftijdsgenoten. Wij hebben onderzocht hoe kinderen en adolescenten met een cochleair implantaat hun eigen vaardigheden en zelfbeeld inschatten. Wat heeft dit voor gevolg voor hun mogelijkheden in de samenleving en de begeleiding die zij nodig hebben?

Inhoud In deze parallelsessie wordt een lezing gegeven over de resultaten van een onderzoek naar de competentiebeleving en eigenwaarde van kinderen en adolescenten met CI.

Toepasbaarheid

Deze parallelsessie draagt bij aan de kennis over het zelfbeeld van kinderen en adolescenten met CI. Samen met u willen wij bekijken hoe de kinderen zichzelf inschatten, welke factoren hier van invloed op zijn, wat goed gaat en waar zij mogelijk nog wat ondersteuning bij kunnen gebruiken.

Doelgroep

Deze lezing is bedoeld voor alle geïnteresseerden, maar kan met name interessant zijn voor leerkrachten, ambulant begeleiders en gedragswetenschappers.

Verbinding met thema

Zelfbeeld; competentiebeleving en eigenwaarde wordt sterk bepaald door sociale interacties met de omgeving. Participatie en meedoen in de samenleving is dus van groot belang in het ontwikkelen van een reëel zelfbeeld.

 Merle is werkzaam als orthopedagoog en promovenda bij het audiologisch centrum van het Radboudumc. Zij is bezig met een promotie onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen met CI en hoortoestellen op het gebied van executieve functies, competentiebeleving, gedrag- en persoonlijkheidsontwikkeling op de langere termijn.