35. Samen klanken leren

Inleiding

Meer dan de helft van de peuters met TOS ervaart klankontwikkelingsproblemen. Deze problemen worden vaak alleen in de individuele logopedie aangepakt, maar wij onderzoeken of een groepsinterventie gegeven in de behandelgroepen door de pedagogisch begeleiders toegevoegde waarde heeft.

Inhoud

In deze lezing wordt het publiek meegenomen in de opzet van de interventiestudie en worden verschillende resultaten van het onderzoek gepresenteerd die een beeld geven van de prevalentie, de ernst en het type klankproblemen dat peuters met TOS ervaren (n=50) . Verder wordt er een kijkje gegeven in hoe op de behandelgroep aan klankontwikkeling kan worden gewerkt. De kinderen die deelnemen aan dit onderzoek worden gedurende 6 maanden gevolgd op 6 meetmomenten. De eerste uitkomsten die iets over het effect van de interventie zeggen worden gedeeld (n=11). |

Toepasbaarheid

De lezing zorgt voor nieuwe kennis op het gebied van het aantonen de toegevoegde waarde van onze behandelingen, voor inzicht in de klankontwikkelingsproblematiek van peuters met TOS en voor concrete ideeën om aan de klankontwikkeling van peuters met TOS te werken in de behandelgroepen.

Doelgroep

Deze lezing is bedoeld voor professionals met enige achtergrondkennis over het verloop van de klankontwikkeling bij jonge kinderen.

Verbinding met thema

Verstaanbaarheid is cruciaal voor peuters om succesvol te communiceren in hun leefomgeving. Peuters helpen verstaanbaarder te gaan spreken door gezamenlijke inspanning van pedagogisch begeleiders en logopedisten is ook een mooie uiting van samen leven en samen kinderen klanken leren.

Esther is onderzoeker bij Auris. Ze is logopedist en leerpsycholoog met interesse in o.a. woordenschat, fonologie en Hanen-strategie├źn. Ze is inhoudsdeskundige op het gebied van jonge kinderen met TOS, kennisdeling en ICT-toepassingen in de behandeling Esther is onderzoeker in het onderzoeksproject Klankontwikkeling van peuters met TOS.

 Brigitta is opgeleid als taalkundige en taal-spraakpatholoog/klinisch lingu├»st en gepromoveerd op de vroege fonologische ontwikkeling van jonge kinderen. Ze werkt als senior onderzoeker binnen het onderzoeksteam van Auris en is projectleider op het onderzoeksproject Klankontwikkeling van peuters met TOS.