34. Participatie in de klas met Roger

Participatie in het onderwijs is een belangrijke eerste stap naar autonomie van auditief beperkten in de samenleving. Het onderwijs is aanzienlijk veranderd in het afgelopen decennium: Het klassikaal lesgeven via boeken heeft plaatsgemaakt voor interactief lesgeven en nieuwe digitale leermiddelen (multimedia) waarbij audio een belangrijke rol speelt. Dit maakt dat de klassieke toepassing van solo-apparatuur waarbij alleen de leerkracht een microfoon draagt, niet meer toereikend is in het moderne klaslokaal. Het verstaan van medeleerlingen en digibord/tablet zijn steeds belangrijker. Door inzet van aanvullende Roger hulpmiddelen is inclusie beter gewaarborgd en zal de sh leerling zich op academisch en sociaal/emotioneel vlak beter ontwikkelen. Diverse wetenschappelijk studies tonen dit aan. Uiteindelijk helpt het ook de sh leerling de nodige voorwaarden te ontwikkelen voor de volgende stap naar volledig autonomie: de arbeidsmarkt.

  Emiel Achterberg – Als audicien en werkervaring bij Comfort Audio en Phonak heeft Emiel een brede expertise in audiologische oplossingen voor de slechthorende.