30. Capability van dove kinderen met CI

Inleiding

Beperkingen zoals doofheid kunnen leiden tot verminderde mogelijkheden om te doen of zijn wat voor mensen belangrijk is, of verminderde capability, zoals beschreven door Nobelprijswinnaar Amartya Sen. Het is belangrijk  dat gezondheidsinterventies, zoals cochleaire implantatie (CI), ingezet worden om capability te optimaliseren voor patiënten. Met behulp van een gestructureerde vragenlijst (of gestructureerd interview) is het mogelijk Inzicht te krijgen in de capabilities van dove kinderen met CI.

Inhoud

In de minilezing zal de ontwikkeling van de vragenlijst worden besproken, en de resultaten van ons onderzoek. Daarna zouden we met u stil willen staan bij de implicaties van dit onderzoek voor de zorg en het onderwijs voor kinderen met een CI om de participatiemogelijkheden  van kinderen te verbeteren, door middel van plenaire stellingen.

Toepasbaarheid

In deze parallelsessie leert u anders kijken naar de participatiebehoefte van kinderen met CI, en naar hoe we deze groep daarbij zouden kunnen helpen. De capability benadering leent zich ook voor behandelingsgerichte tools, waarvan er ook één geïntroduceerd zal worden die voor u direct te gebruiken is.

Doelgroep

Professionals die te maken hebben (in zorg of onderwijs) met kinderen met een CI.

Verbinding met thema

Het hebben van capability betekent het hebben van mogelijkheden om te doen en zijn wat voor jezelf belangrijk is. Dit is inherent aan participatie en autonomie.

 Wouter Rijke is psycholoog en is onderzoeker binnen het Radboudumc in Nijmegen. Na eerder onderzoek bij basisschoolkinderen ligt zijn focus nu op het identificeren van factoren die de capability van dove kinderen be├»nvloeden.