29. Klankontwikkeling bij dove en slechthorende baby's

Inleiding:

Hoe verloopt de klankontwikkeling bij de huidige generatie kinderen met gehoorverlies in Nederland? En welke factoren (zoals mate van gehoorverlies, draagfrequentie van het hoorhulpmiddel) zijn hierop van invloed? De NSDSK is een longitudinaal onderzoek gestart om hier zicht op te krijgen en een interventie te ontwikkelen om de klankontwikkeling van deze kinderen (6-18 maanden) te stimuleren.

Inhoud:

In deze presentatie worden de eerste resultaten van dit onderzoek besproken. Daarnaast bespreken we een nieuw instrument om de klankontwikkeling van dove en slechthorende baby’s te volgen en gaan we in op een mogelijke interventie.

.

Toepasbaarheid:

Voor het eerste jaar wordt er binnen de behandeling aan dove en slechthorende kinderen al veel gedaan aan algehele taalstimulering. De vraag rijst of het daarnaast niet van belang is om nog meer in te zetten op het stimuleren van de klankontwikkeling. In de presentatie zal hierover gediscussieerd kunnen worden en mogelijke interventies worden besproken.  

Doelgroep:

De lezing is bedoeld voor professionals en onderzoekers die meer willen weten over de vroege klankontwikkeling van dove en slechthorende baby’s (6-18 maanden).

Verbinding thema:

Dit project heeft het doel om een van de eerste bouwstenen in de taalontwikkeling, namelijk de klankontwikkeling, onder de loep te nemen en te verbeteren als dat nodig is. Dit betekent vroege interventie, wat kansen voor de toekomst vergroot.

 Bernadette Vermeij heeft een achtergrond als lingu├»st en logopedist en werkt als onderzoeker bij de NSDSK. Conja Adriaanse werkt als logo-akoepedist en onderzoeker bij de NSDSK. Beiden doen onderzoeksprojecten betreffende de doelgroepen dove en slechthorende kinderen, als kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. 

 Conja Adriaanse werkt als logo-akoepedist en onderzoeker bij de NSDSK. Beiden doen onderzoeksprojecten betreffende de doelgroepen dove en slechthorende kinderen, als kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.