26. "5 jaar passend onderwijs, waar staan we nu?"

Inleiding
Als ouder van een doof kind wil je het beste voor je kind op alle mogelijke vlakken. Daar waar de professional vanuit zijn/haar eigen expertise kijkt, kijk je als ouder juist naar de volle breedte wat een kind nodig heeft.
Samen met de (vele!) instanties zal je als ouder invulling moeten geven aan dat wat jouw kind specifiek nodig heeft. Als ouder ben je een ervaringsdeskundige en moet je een gelijkwaardig gesprekspartner zijn bij de verschillende instanties waar je mee te maken hebt.
De ervaringen of en hoe je wordt benaderd als ouder, wordt in deze lezing gedeeld.

Inhoud
Tijdens de lezing zullen ouders hun ervaringen delen over verschillende onderwerpen. Centraal hierbij staat of en hoe ouders ervaren hoe ze benaderd worden: worden ze inderdaad benaderd als een gelijkwaardige gesprekspartner?
Er wordt aangegeven wat al goed gaat, maar ook wat er beter kan.  

Toepasbaarheid
Het doel van deze lezing is om heel concreet voorbeelden en ervaringen te delen en hoe de ouders dit ervaren hebben. Dit geeft de deelnemers van de lezing handvaten hoe ze bij toekomstige situaties ouders anders kunnen benaderen zodat uiteindelijk het dove kind er baat bij heeft.

Doelgroep
De doelgroep is een ieder die met een doof kind (en hun ouders) te maken heeft. Voor jonge professionals is het goed om een beeld te hebben wat de ervaringen van ouders zijn, maar zeker ook voor de ervaren professional om na jaren ervaringen te horen wat de ouders anno 2019 ervaren en verwachten.

Willemijn van Trijen is ambassadeur van de stichting InfoDeSk. Moeder van een dove zoon (7) en een dove dochter (5).  De stichting InfoDeSk is een samenwerking tussen ouders en vooruitstrevende professionals met mindset gericht op autonomie en het ontwikkelen van potienteel.

Jacqueline van den Heiligenberg is de oprichtster van de stichting InfoDeSK. Moeder van een horende zoon (15) en een dove dochter (12).  Houdt zich sinds 2012 bezig met passend onderwijs en zet zich in voor een ‘inclusief’ onderwijssysteem. De stichting InfoDeSK is een samenwerking tussen ouders en vooruitstrevende professionals met mindset gericht op autonomie en het ontwikkelen van potienteel.