25. Squats en springen: concentratie bij TOS-leerlingen

Inleiding

Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat matige tot intensieve lichaamsbeweging positieve effecten heeft op de concentratie van leerlingen in het basis-, voortgezet, en hoger onderwijs. Leerlingen geven aan dat zij beter in staat zijn om taakgericht te werken. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) laten vaak tekorten zien in taakgerichtheid en concentratie in de klas. Beweegmomenten zouden voor deze doelgroep ook positief kunnen bijdragen aan het volbrengen van taken, maar de effectiviteit van beweegmomenten is nog niet eerder onderzocht.

Inhoud

In deze lezing worden de resultaten van een onderzoek verricht aan de Auris Professor Groenschool besproken. 65 kinderen met een taalontwikkelingsstoornis namen deel aan het onderzoek. Voor de rekenles kregen zij een kort beweegmoment aangeboden. Tijdens het rekenen werd geturfd hoeveel leerlingen aan het werk waren. Na de rekenles werd kinderen gevraagd hoe zij hun eigen concentratie beoordeelden. Ook de scores op de rekentaken zelf werden bijgehouden om te kijken of het beweegmoment een effect had op de leeropbrengst.

Toepasbaarheid

In deze lezing wordt de toepasbaarheid van een kort bewegingsmoment in de klas bij kinderen met een TOS besproken.

Doelgroep

Deze lezing is interessant voor leerkrachten in het primair- en speciaal (basis)onderwijs die in hun werk in aanraking komen met kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Er is geen voorkennis vereist.

Verbinding met thema

Goede prestaties op school kunnen leiden tot betere participatie en kansen in de samenleving. Bewegen kan een hulpmiddel zijn voor kinderen met TOS om beter te kunnen werken op school.

Britt Hakvoort is senior onderzoeker onderwijs bij de Koninklijke Auris Groep. Haar achtergrond ligt op het snijvlak van taalkunde, pedagogiek en psychologie. Binnen Auris richt zij zich vooral op hoe we het onderwijs aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunnen verbeteren en hoe we leerkrachten hierin kunnen ondersteunen.

Liza van den Bulk is opgeleid als orthopedagoog en werkzaam als onderzoeker onderwijs bij de Koninklijke Auris Groep. Binnen Auris werkt zij aan verschillende onderzoeken op het gebied van taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS.