24. Psywel: samen leven in psychisch welzijn

Inleiding

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat psychische problemen bij ongeveer 1 op de 2 dove en slechthorende scholieren voorkomen en dat deze problemen moeilijker worden herkent dan bij horende leeftijdsgenoten. Hierdoor worden dove en slechthorende scholieren vaak niet of pas later geholpen. Psychische problemen zijn een belangrijke belemmering voor het leren op school en de sociale omgang in het dagelijks leven.

Om de participatie van kinderen met psychische problemen te vergroten respectievelijk te waarborgen is in Kentalis het programma Psywel ontwikkeld: een programma voor vroege opsporing, behandeling en voorkoming van psychische problemen.

Het programma is gestoeld op de volgende pijlers:

  1. het creëren van een stimulerend en gezond schoolklimaat  
  2. vergroten van kennis op het gebied van psychische problematiek en gericht onderzoek en behandeling daarvan
  3. handvatten voor het omgaan met psychische problemen in de klas
  4. het ontwikkelen en waarborgen van eenduidige, homogene en ‘state of the art’ werkwijzen met het focus op onderzoek, diagnostiek en behandeling van psychische problematiek binnen en buiten Kentalis
  5. het ontwikkelen van een stevige zorgketen met andere partners (zoals J-GGZ, jeugdzorg).

Op deze manier werkt Kentalis aan een integraal zorg- en preventieaanbod expliciet gericht op het  psychisch welzijn van dove en slechthorende leerlingen, zodat zij optimaal kunnen participeren op school en in de maatschappij. 

Inhoud

Tijdens de parallelsessie zal worden uitgelegd hoe het programma werkt. Ook zullen de eerste resultaten van het programma worden gepresenteerd. Tevens wordt ingegaan op de pijlers waar Psywel op gebaseerd is.

Toepasbaarheid

Na deze workshop weet je waarom vroegtijdig opsporen van psychische klachten belangrijk is. Hoe je dit kunt organiseren met je team. Ook overweeg je na afloop waar je terecht kunt voor vroege signalering of behandeling van psychische problemen van je eigen scholieren.

Doelgroep                                                      

Iedereen die betrokken is bij onderwijs, onderzoek en behandeling van dove of slechthorende scholieren:  gedragskundigen, leerkrachten (zowel regulier als SO/VSO), Ambulant Begeleiders, klassenassistenten, vakdocenten, managers en andere professionals.

 Drs. Nynke Dethmers is GZ-psycholoog. Zij werkt sinds 1999 op Signis, school voor dove en slechthorende leerlingen in Amsterdam. Samen met dove en horende collega’s van Kentalis luisterde zij goed naar dove en slechthorende collega’s en ouders van dove en slechthorende leerlingen. Zo ontstond het project Psywel, dat sinds enkele jaren zijn intrede heeft gedaan in het onderwijs en de zorg aan dove en slechthorende kinderen van Koninklijke Kentalis. 

 Dr. Tiejo van Gent is kinder- en jeugdpsychiater, mede oprichter van de eerste kinder- en jeugdpsychiatrische voorziening voor dove en slechthorende kinderen en adolescenten in Nederland. Hij promoveerde in 2012 op het onderwerp: Mental health problems in deaf and severely hard of hearing children and adolescents. Hij is verbonden als adviserend kinder- en jeugdpsychiater aan Koninklijke Kentalis. Hij ontwikkelde multidisciplinair het project Psywel: vroege signalering van psychische problemen bij dove en slechthorende kinderen en de behandeling daarvan en de samenwerking met de GGZ.