22. Wat je zegt ben je zelf

Inleiding

Door je verhaal te kunnen vertellen, kun je deelnemen aan gesprekken en thuis / in de klas meedoen. Het verwoorden van verhalen is voor kinderen met TOS niet gemakkelijk. Er zijn allerlei producten op de markt om de verhaalopbouw van leerlingen te stimuleren. Er is echter nog geen methodiek die speciaal voor TOS ontwikkeld is en in de klas kan worden ingezet om structureel aan verhaalopbouw te werken.

Inhoud

Story Grammar Training (SGT*) is een bekende methodiek, die al geregeld wordt ingezet binnen individuele logopedische behandeling. In dit project is er een lessencyclus ontwikkeld om met behulp van SGT klassikaal aan de verhaalopbouw te werken bij kinderen met TOS. Er is ook beperkte ervaring opgedaan met het toepassen van deze lessen bij dove/slechthorende kinderen. In deze workshop presenteren we de ontwikkelde lessencyclus. De methodiek richt zich zowel op het mondeling als het schriftelijk vertellen van verhalen. Er loopt op dit moment binnen Kentalis Talent onderzoek naar de effecten van SGT in de klas. De eerste resultaten van dit onderzoek worden kort besproken.

Toepasbaarheid

Na deze workshop heb je een beeld van de opzet van de lessencyclus rondom de verhaalvlecht in de klas. We hopen dat dit een inspiratiebron is om ook op jouw werkplek structureel te gaan werken aan verhaalopbouw.   

Doelgroep

Leerkrachten en logopedisten die in de klas (onderwijs) werken met kinderen met TOS, of doof /slechthorende kinderen.

Verbinding met het thema

Het kunnen vertellen van je verhaal geeft je de mogelijkheid om te kunnen participeren, zowel binnen het onderwijs als daarbuiten. Door te verwoorden wat je meemaakt, denkt en voelt, kun je volwaardig deelnemen aan gesprekken. Story Grammar Training is een methodiek die kinderen helpt om hun verhaal te verwoorden. Er wordt met Story Grammar Training zowel gewerkt aan het vertellen van verschillende elementen uit het verhaal, als aan de zinsstructuren die nodig zijn om het verhaal te kunnen verwoorden. Op deze manier worden kinderen vaardiger in het verwoorden van hun gedachten en gevoelens en kunnen ze beter participeren.

*Story Grammar Training is ontwikkeld door Mindwing en met toestemming door Kentalis vertaald en bewerkt.

Margot Willemsen is logopedist binnen Kentalis Talent. Zij werkt als docent en ontwikkelaar bij het Kentalis Leerhuis. Zij heeft de lessencyclus rondom de verhaalvlecht mee ontwikkeld (de Groot, Daamen, Willemsen & Scheper, 2018) en uitgeprobeerd binnen verschillende groepen op Talent (zowel bij leerlingen met TOS als bij doof/slechthorende kinderen).

 Katja Daamen is klinisch linguïst/logopedist bij het Spraak & Taal Ambulatorium Eindhoven van Kentalis. Zij werkt als diagnosticus/behandelaar bij het Ambulatorium, waar de Story Grammar Training voor individuele behandeling van kinderen met TOS ontwikkeld is (Daamen, de Groot & Scheper, 2013). Verder is zij één van de docenten van de cursus Story Grammar Training en heeft de lessencyclus rondom de verhaalvlecht in de klas mede ontwikkeld (de Groot, Daamen, Willemsen & Scheper, 2018).