21. Weerwoord

Inleiding:

De woordenschat is bij veel leerlingen met TOS klein. Dit maakt het volgen van lessen lastig. Ook het bijleren van nieuwe woorden is hierdoor moeilijk. Hoe meer woorden een leerling kent, hoe makkelijker hij met nieuwe woorden uit de voeten kan. In veel lessen worden hoge eisen aan woordkennis gesteld. De aanpak ‘Met Woorden In De Weer’ (MWIDW) is gericht op expliciet woordenschatonderwijs. Uit onderzoek in 2016 blijkt dat deze aanpak ook voor leerlingen met TOS zeer effectief is. “Niet alleen kinderen op het reguliere onderwijs profiteren van intensief en gestructureerd woordenschatonderwijs, maar ook, of misschien zelfs met name, de kinderen in het cluster 2 onderwijs.” (Van Leerdam et al.)

Gebaseerd op deze aanpak maken wij Weerwoord-lessen die voor iedereen vrij toegankelijk te gebruiken zijn. Dit zijn woordenschat semantisaties van de te leren woorden uit Nieuwsbegrip (de methode die op veel scholen gebruikt wordt voor het vak Begrijpend Lezen). De leerling kan hierdoor beter meedoen met de les Nieuwsbegrip. En ook de leerlingen zonder TOS blijken te profiteren van de Weerwoord-lessen. Dagelijks ontvangen wij verzoeken van reguliere scholen of ze ook de Weerwoord-lessen mogen ontvangen. Het mooie hiervan is dat de Weerwoord-lessen er voor zorgen dat leerlingen met TOS in het reguliere onderwijs niet meer in de uitzonderingspositie zitten, maar participeren in de groep doordat de Weerwoord-les klassikaal wordt gebruikt.

Inhoud

In deze lezing zal verteld worden over de Weerwoord-lessen, de aanpak (MWIDW) hierachter en zal je te weten komen hoe je het kunt inzetten in de klas of tijdens de begeleiding. Je kunt de Weerwoord-lessen komende week meteen gebruiken als voorbereiding op de les van Nieuwsbegrip.

                                                                                        

Toepasbaarheid

Na afloop kun je direct gebruik maken van de Weerwoord-lessen als voorbereiding op de les van Nieuwsbegrip.

Doelgroep

Werk je met kinderen die op school Nieuwsbegrip gebruiken? Dan is deze lezing interessant voor jou! Er is geen voorkennis nodig.

Gerarda Das is logopedist van Kentalis. Zij werkt op een school van Kentalis, in de Commissie van Leerlingenzorg. Met de Weerwoord-lessen die ze elke week (met collega’s) maakt helpt ze leerlingen om de lessen van Nieuwsbegrip beter te kunnen volgen.

 Mariët Koster is logopedist van Kentalis. Zij werkt als ambulant begeleider op reguliere scholen. Met de Weerwoord-lessen die ze elke week (met collega’s) maakt helpt ze leerlingen om de lessen van Nieuwsbegrip beter te kunnen volgen.