20. Het gevoel dat ik bedoel - de resultaten

Inleiding

Het is bekend dat de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen met TOS of een gehoorverlies anders kan verlopen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun eigen welzijn, maar is mogelijk ook belemmerend voor de sociale omgang met anderen (e.g., Fujiki, Brinton, & Clarke, 2002; Peterson & Siegal, 2000; Rieffe, Netten, Broekhof, & Veiga, 2015). In het onderzoek ‘Het gevoel dat ik bedoel’ hebben we meer zicht gekregen op verschillende aspecten van het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen met en zonder een gehoorverlies of TOS in de leeftijd van 6 t/m 10 jaar.

Inhoud

Binnen het onderzoek hebben we bij 50 kinderen met TOS, 50 kinderen met een gehoorverlies en 200 kinderen zonder gehoorverlies of TOS het sociaal-emotioneel functioneren in kaart gebracht. Bij deze kinderen hebben we verschillende taken afgenomen, onder andere gericht op het herkennen van emoties, de emotieregulatie en de Theory of Mind-ontwikkeling. Daarnaast hebben ouders vragenlijsten over hun kind ingevuld. Deze parallelsessie zullen we ingaan op de opzet van het onderzoek en de resultaten presenteren.

Toepasbaarheid

In deze parallelsessie krijgt u meer kennis over het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van 6-10 jaar, daarbij zullen we aandacht besteden aan verschillen en overeenkomsten tussen kinderen met en zonder TOS of met en zonder een gehoorverlies.

Doelgroep

Deze parallelsessie  is met name interessant voor professionals die werken met kinderen in de leeftijd 6 t/m 10 jaar, er is geen voorkennis vereist.

Verbinding met thema

Inzicht in de gevoelens, gedachten en emoties van jezelf en anderen is belangrijk voor het sociaal functioneren en voor optimale participatie in de samenleving. Met dit onderzoek willen we meer zicht krijgen op verschillende aspecten van het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen met TOS of een gehoorverlies om zo na te gaan op welke gebieden wij deze kinderen nog meer kunnen ondersteunen om participatie in de maatschappij te bevorderen.

  Angela Stevens is onderzoeker bij de NSDSK. Zij is taalkundige en werkt aan verschillende onderzoeken op het gebied van taal en gehoor.