18. Peuters met verstaanbaarheidsproblemen: welke behandeling werkt?

Inhoud

Tijdens deze lezing wordt de vooruitgang van kinderen op de Zon op fonologisch, taal- en sociaal-emotioneel gebied vergeleken met de vooruitgang van kinderen die het reguliere behandelaanbod krijgen en wordt het behandeltraject op de Zon toegelicht.  

Toepasbaarheid

Deelnemers krijgen inzicht in de groeps- en individuele behandeling die de NSDSK biedt aan kinderen met verstaanbaarheidsproblemen. Door de vergelijking die in deze lezing gemaakt wordt tussen dit nieuwe behandelaanbod en het reguliere aanbod krijgen deelnemers meer zicht op wat werkt voor deze kinderen.

Doelgroep

Professionals en onderzoekers die te maken hebben met kinderen met ernstige problemen in de verstaanbaarheid.

Verbinding met het thema

Ernstige verstaanbaarheidsproblemen belemmeren de communicatie en daarmee de participatie van kinderen aan de samenleving. Met dit nieuwe behandelaanbod verwachten we dat de verstaanbaarheid van deze kinderen sneller/meer vooruitgaat, waarmee ook de participatie bevorderd wordt.  

Marieke van Schuppen werkt als teamleider en gedragswetenschapper bij de afdeling Vroegbehandeling van de NSDSK. Zij heeft een achtergrond als orthopedagoog en maatschappelijk werker. Zij is verantwoordelijk voor behandelgroepen de Zon en de Ster in Hoofddorp, voor peuters met een taalontwikkelingsstoornis. 

 Bernadette Vermeij heeft een achtergrond als lingu├»st en logopedist en werkt als onderzoeker bij de NSDSK. Conja Adriaanse werkt als logo-akoepedist en onderzoeker bij de NSDSK. Beiden doen onderzoeksprojecten betreffende de doelgroepen dove en slechthorende kinderen, als kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.