17. TOS en MEER(taligheid) langs de lijn

Inleiding

Ouders van meertalige leerlingen en cliënten met een TOS hebben vaak extra zorgen:

‘ga ik mijn kind meertalig opvoeden, nu hij zo moeilijk taal leert?’ bijvoorbeeld. Professionals zoeken ook naar antwoorden op dit soort vragen. Uit de literatuur blijkt dat behandeling en begeleiding van meertalige kinderen die inspeelt op de meertalige context, breed aanbevolen wordt. Toch stagneert de implementatie van die aanbevelingen. Ouders vragen om meer passende arrangementen (in zorg en onderwijs), en worden daar soms in teleurgesteld. Omdat ouders niet alleen de vragende partij zijn, maar ook een bron van inspiratie kunnen zijn voor elkaar en voor de professionals, zijn wij een participatief actieonderzoek gestart. Zo hopen we verandering in gang te zetten. Het startpunt was een brainstorm-bijeenkomst waarin ouders en professionals samen bedachten welke veranderingen haalbaar en wenselijk zijn.

Inhoud

Tijdens de workshop presenteren we de voorlopige resultaten van verschillende brainstorms. Daaruit wordt duidelijk welke ervaringen spelen bij ouders en kinderen, in verschillende fases van de levensloop. Wat hebben zij nodig? Daarna gaan we in discussie met de deelnemers: hoe denken zij te kunnen bijdragen aan die noden, en wat stellen zij voor als acties om structurele verbeteringen te bevorderen?

Toepasbaarheid

Door kennis te nemen van het perspectief van meertalige ouders en hun kinderen met TOS kunnen professionals beter inspelen op dat perspectief.

Doelgroep

Professionals die werken met (ouders van) meertalige kinderen of jongeren met TOS.

Mirjam Blumenthal is logopedist en psycholoog, en werkzaam als senior onderzoeker bij de Kentalis Academie, met specialisatie culturele en linguïstische diversiteit. Mirjam is projectleider van het project Tweetalige ontwikkelingsprofielen van spraak en woordenschat bij jonge Turks- en Arabischsprekende kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

 Jet Isarin is filosoof en als senior onderzoeker werkzaam bij de Kentalis Academie. Zij heeft veel participatief actieonderzoek gedaan met jongeren en is al jaren bezig met het ontwikkelen van materiaal voor psycho-educatie