15. Zelf ontdekken wat helpt!

Inleiding                   

Wat is de essentie van echt contact met leerlingen met TOS/DF/SH?

Wat willen we bereiken in het contact met kinderen en jongeren?

Hoe bieden we concrete kaders?

Welke vaardigheden hebben we nodig om te komen tot echt contact?

Hoe kunnen we de leerling centraal zetten tijdens het contact?

Vragen waar we als ontwikkelaars van het Kentalis Leerhuis al jaren over nadenken.

Het thema van het Siméa congres “ participatie en autonomie” leeft sterk binnen onze organisatie. Zo heeft

het Kentalis leerhuis samen met ambulant begeleiders een Psycho-educatie ontwikkeld voor onze doelgroep met als doel: een eigen plek zelf kunnen vormgeven in de samenleving. Interactie Communicatie Beeldcoachen (ICB)-Psycho-educatie is een cursus waarin de professional uit zorg en onderwijs leert hoe je aan kinderen en jongeren een kort en effectief beeldcoachingstraject kunt bieden. Deze psycho-educatie biedt jou als professional de mogelijkheid om samen met jongeren ( 8-20 jaar) te ontdekken wat helpend is in het contact met volwassenen uit hun omgeving.

Deze psycho-educatie met beelden leert jongeren om woorden te koppelen aan beelden van hun dagelijkse praktijk. Zo kunnen zij aangeven wat zij nodig hebben in contact met  hun omgeving.

Inhoud

Hoe zetten we de leerling centraal?  De leerling kan zelf het bruggetje zijn naar bijvoorbeeld leerkrachten en naar zijn/haar ouders?

In de presentatie ‘Zelf ontdekken wat helpt’, delen we beelden waarin kinderen en jongeren de volwassen uit hun omgeving laten zien wat voor hen werkt in het contact . We laten zien hoe kinderen door middel van kijkwijzers gekoppeld aan beelden steeds meer vanuit zelfregie en zelfvertrouwen leren aangeven waar hun behoefte ligt en wat zij vragen van hun omgeving om zo hun autonomie te vergroten. Aan de hand van kijkwijzers, die speciaal voor het kind ontwikkeld zijn, samen ontdekken wat helpend is in de communicatie met de professionals. We nodigen je uit interactief mee te doen tijdens de presentatie en de vertaalslag te maken naar je eigen praktijk. Laten we elkaar inspireren en afstemmen op wat de leerling van ons vraagt.

Toepasbaarheid

De inhoud van deze presentatie kun je toepassen en vertalen naar je eigen werkomgeving. Het daagt je uit om bewust na te denken over hoe je de leerling kunt ondersteunen actief mee te laten doen in de maatschappij en zich te ontwikkelen als een krachtig individu. Denken vanuit krachten en mogelijkheden en niet zozeer vanuit een beperking. We zijn nieuwsgierig naar jullie eigen ervaring en visie.

ICB is een korte, en door ervaring bewezen, effectieve interventie voor leerkrachten in het onderwijs.

Doelgroep:

Deze bijeenkomst is bedoeld voor Leerkrachten, Ambulant begeleiders, Logopedisten, Intern Begeleiders(V)SO en alle inhoudsexperts die een ondersteunende rol willen gaan spelen in het (passend) onderwijs. Professionals die interesse hebben in het coachen met beelden en handreikingen in hoe je het kind centraal kunt zetten in de communicatie. De leerling zelf laten ontdekken wat helpt in het contact en de communicatie.

      

Verbinding met thema:

Het thema participatie van het Siméacongres is een actueel onderwerp binnen Kentalis. Ook wij zijn op zoek naar nog meer afstemming. Wat vraagt onze doelgroep van ons en hoe kunnen we participatie bevorderen? Hoe sluiten we aan bij de mogelijkheden van onze cliënt/leerling en ontwikkelen we werkvormen die zelfregie stimuleren? In de parallelsessie laten we met beelden de werkvorm Psycho-educatie zien die we binnen zorg en onderwijs inzetten om participatie en autonomie van de leerling te bevorderen.

Senior Docent ICB(Interactie Communicatie Beeldcoachen) en VIB opleider voor het Kentalis Leerhuis. Ontwikkelt en doceert onderwijs in het begeleiden met beelden. Voorheen gedetacheerd bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg als docent SVIB. Heeft de afgelopen jaren les gegeven in de toepassing van ICB en het resultaat in beeld gezien van een Psycho-educatie met beelden die jongeren vanaf 8 jaar ondersteunt bij het participeren in het contact met de volwassenen uit hun omgeving.   

Senior Docent ICB(Interactie Communicatie Beeldcoachen) en Video Home Trainer-opleider voor het leerhuis van Kentalis. Doceert in het coachen met beelden.