14. Participatiedoelen voor kinderen met TOS

Inleiding

Kinderen met TOS worden bij logopedie begeleid bij het uitbreiden van hun woordenschat, verstaanbaar praten of goede zinnen maken, om zo hun communicatieve redzaamheid te verbeteren. Het ontbreekt echter aan bruikbare instrumenten om de communicatieve redzaamheid in kaart te brengen: wat kan het kind in het dagelijks leven bereiken met de taal die het tot zijn beschikking heeft? De tool ENGAGE biedt uitkomst. ENGAGE maakt het gesprek tussen logopedist en ouder of logopedist en leerkracht over de hulpvraag van het jonge kind (2-8 jaar) met TOS visueel en concreet. Bovendien ondersteunt de tool bij het opstellen en evalueren van behandeldoelen. ENGAGE richt zich op kinderen met TOS van 2 tot 8 jaar. Die leeftijdsgroep is nog in grote mate afhankelijk van hun omgeving bij het verkrijgen van de juiste ondersteuning en hulp. Daarom is ENGAGE ontwikkeld in samenwerking met o.a. ouders van kinderen met TOS, logopedisten en leerkrachten.

Inhoud

In de sessie wordt toegelicht hoe ENGAGE is ontwikkeld en bekijkt u een filmpje waarin het gebruik van de gesprekstool wordt gedemonstreerd. Na deze uitleg gaat u zelf aan de slag met ENGAGE. Plenair wordt de toepasbaarheid van de tool in uw werksetting besproken.

Toepasbaarheid

In de parallelsessie leert u om communicatieve redzaamheid te vertalen naar observeerbaar gedrag. U leert hoe de logopedist samen met ouders of leerkracht ENGAGE kan gebruiken om gepersonaliseerde doelen voor communicatieve redzaamheid op te stellen en te evalueren.

Doelgroep

De lezing is interessant voor logopedisten, leerkrachten SO, ambulant begeleiders, pedagogisch behandelaars en orthopedagogen die werken met kinderen met TOS tussen 2 en 8 jaar. Speciale voorkennis is niet noodzakelijk.

Verbinding met het thema

De gesprekstool ENGAGE ondersteunt een gesprek over de communicatieve redzaamheid van kinderen met TOS en helpt hierbij passende doelen op te stellen en evalueren in samenwerking met de omgeving van het kind.

Drs. Ingrid Singer is opgeleid als communicatiewetenschapper, psycholoog en logopedist. Ze werkt als docent-onderzoeker bij het lectoraat Logopedie - Participatie door Communicatie aan haar promotieonderzoek over de communicatieve redzaamheid van jonge kinderen met TOS, dat een vervolg is op het hier gepresenteerde project ENGAGE.

 Inge Klatte MSc is Logopedist en Logopediewetenschapper. Ze werkt als junior onderzoeker bij het lectoraat Logopedie - Participatie door Communicatie. Binnen dit lectoraat houdt ze zich bezig met onderzoek naar communicatieve redzaamheid en gezinsgerichte zorg voor kinderen met TOS.