8. Samen in gesprek

‘Luisteren wij voldoende naar ouders?’ Dit is inderdaad een belangrijke vraag voor scholen en organisaties, die dove en slechthorende kinderen en jongeren of die een tos hebben, voorbereiden op deelname aan onze samenleving. Dat kunnen zij alleen maar doen in gesprek met de ouders en de kinderen en jongeren zelf.

Deze masterclass stelt de ouders centraal. Ouders zijn speciaal uitgenodigd. We hebben Peter de Vries (expert ouderbetrokkenheid) gevraagd om een presentatie te geven. Hij is ook de dagvoorzitter. Samenwerken gaat over het samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de leerling, het kind. Voor ouders met kinderen die doof, slechthorend zijn of een TOS hebben, is dit nog ingewikkelder omdat zij vrijwel altijd met verschillende professionals te maken hebben. Hoe gaan we dit samen doen? In deze masterclass gaan we daarmee aan de slag.

Maximum aantal deelnemers: 25

Peter de Vries volgde de pabo en de hogere kaderopleiding pedagogiek. Hij was bijna tien jaar leerkracht in het basis- en speciaal basisonderwijs. Daarna werkte hij als locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke en een lichamelijke beperking. Sinds 2003 werkt De Vries als adviseur en trainer bij CPS. Daarnaast doet hij promotieonderzoek over ouderbetrokkenheid bij Prof. Dr. Cok Bakker aan de Universiteit Utrecht. De Vries, die ook zelf als ouder op school komt, heeft verschillende boeken over ouderbetrokkenheid op zijn naam staan, waaronder het Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0.

Sabine Peterink is onderwijskundige met een jarenlange ervaring in belangenbehartiging en beleidsadvisering. Sinds september 2017 is zij senior beleidscoördinator bij Simea. Sabine is verantwoordelijk voor de public affairs en profilering van de samenwerkende instellingen Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid.