6. Als meedoen voor je kind niet vanzelfsprekend is

Inleiding

Ouders van kinderen met een gehoorbeperking of een taalontwikkelingsstoornis krijgen vanaf het moment van diagnose veel te verwerken. Dat heeft invloed op de samenwerking met onderwijs en zorg. Naast alle vragen rondom diagnose en behandeling, speelt ook de vraag naar participatie. Kan mijn kind nu en later meedoen in de maatschappij? En wat kan school of zorg, samen met mij als ouder, daaraan bijdragen?

Inhoud

In deze Masterclass gaat Leontien Sauerwein in op de vraag wat het voor ouders betekent als meedoen in de maatschappij niet vanzelfsprekend is voor hun kind en hoe dit doorwerkt in de samenwerking met zorg en onderwijs. Wat gebeurt er bij ouders als zij geconfronteerd worden met de diagnose? Wat betekent het om een kind met een beperking te krijgen en moeten leren leven met levend verlies? Hoe kun je als zorg of onderwijsinstelling zo goed mogelijk inspelen op de vragen rondom participatie vanuit het ouderperspectief? En hoe kun je ouders betrekken bij het werken aan participatie? Wat werkt en wat werkt niet in de samenwerking met ouders als het om dit soort vragen gaat?

Leontien benadert deze vragen vanuit de rouw- en verliestheorie. Zij legt aan de hand van de recentste modellen uit wat er bij ouders gebeurt en waarom zij zulke “activistische vertegenwoordigers van hun eigen kind” worden. U gaat aan de slag met de vraag hoe onderwijs en zorg met ouders kunnen samenwerken in het participatiegericht denken. De Masterclass is interactief met voldoende ruimte voor vragen of discussie.    

Toepasbaarheid

U hebt na deze Masterclass kennis van en inzicht in de rouwprocessen en vragen die bij ouders kunnen spelen en hoe u met ouders kunt samenwerken aan participatie van hun kind. Leontien geeft praktische tips voor de praktijk en vragen om over na te denken.

Doelgroep

Alle zorgprofessionals en onderwijsprofessionals die direct met ouders samenwerken

Leontien Sauerwein is verliesbegeleider en ervaringsdeskundige. Zij heeft een praktijk voor ouders van zorgintensieve kinderen en de organisaties die met hen werken. Leontien heeft na de geboorte van haar dochter (verstandelijk beperkt, schisis, gehoorbeperking, TOS) haar juridische carrière beëindigd. Zij heeft Pedagogiek (Bachelor, UvA) en de tweejarige Master Rouw & Verlies, Land van Rouw, met succes afgerond.