5. Gepersonaliseerd leren

Is persoonlijk/gepersonaliseerd leren ook voor jouw school een actueel thema van gesprek en discussie? Heeft jouw school ambities ten aanzien van persoonlijk/gepersonaliseerd leren?

Centraal thema van deze masterclass is de inhoud, betekenis en reikwijdte van gepersonaliseerd leren. Je wordt op de hoogte gebracht van actuele Nederlandse en internationale kennis, opvattingen en definities, maar je start ook je eigen denkproces ten aanzien van de inhoud en betekenisgeving aan gepersonaliseerd leren voor je eigen school.

Langs zes centrale dimensies geven we gepersonaliseerd/persoonlijk leren inhoud en betekenis:

a.            Wie heeft regie over het leerproces?

b.           Wie is eigenaar van het leerproces?

c.            Wat motiveert de leerling?

d.           Hoe betrokken is de leerling?

e.            Waartoe dient toetsing en evaluatie?

e.            Hoe is het curriculum ingericht?

Parallel hieraan identificeer je de motieven voor gepersonaliseerd leren en verbind je deze aan de visie op leren en onderwijs van de school.

Onderdelen van de masterclass

  • Vier (inter) nationale perspectieven op gepersonaliseerd leren.
  • Zes dimensies die betekenis geven aan gepersonaliseerd leren
  • Cirkel en matrix van betekenisgeving van gepersonaliseerd leren.
  • Ontwerpvragen voor een implementatieproces (Ontwerpcirkel gepersonaliseerd leren).

Adviseur Onderwijs Maak Je Samen. Inspiratie, vertrouwen en verbinden, dat zijn kernwaarden voor Michel van de Ven als onderwijsadviseur, met focus op de thema’s gepersonaliseerd leren, ICT (incl. sociale media & onderwijstechnologie), leiderschap & managementondersteuning, didactiek (DenkBeelden, leren in de 21e eeuw, coaching en ondersteuning van besturen en directies). .
Als innovator put hij inspiratie uit de ideeën van Kathleen McClasky, Howard Gardner, Michael Fullan, Annemarie Mars en Dylan William. Zijn motto daarbij is “Less is more”: geef leerlingen alle ruimte voor zelfsturend leren. Leren waarin de leerling eigen keuzes maakt en maximaal gebruik maken van zijn of haar talenten. Hiermee realiseert de school een eigen betekenis en invulling van persoonlijk/gepersonaliseerd leren.

Publicaties: Gepersonaliseerd leren in een notendop. – OMJS, 2017 DenkBeelden: praktijkboek voor visuele leerstrategieën. – OMJS, 2015 O21-spel - Hoe zie jij het onderwijs in de 21e eeuw?. -OMJS, 2015 Leiding geven aan... - Perspectieven op leren en leiderschap. -OMJS, 2015 Kidpiration Interactief : Superschema's digitaal volgens de principes van Structureel Coöperatief Leren en Meervoudige Intelligentie. – Bazalt, 2009 Toolkit Onderwijsmanagement Primair Onderwijs. -Wolters/Samson, 2002