4. ToM behandeling van jongeren met TOS en dove/slechthorende jongeren

Veel jongeren en jongvolwassenen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en dove/slechthorende jongeren kampen met sociaal emotionele problemen. Tijdens deze masterclass ontrafelen we deze sociaal emotionele stoornissen in termen van Theory of Mind, Executieve Functies en Innerlijke Taal. Taalstoornissen of het minder toegang hebben tot taal heeft niet alleen een sterke invloed hebben op de dialoog met de buitenwereld, maar ook een sterke invloed hebben op de dialoog met onze eigen binnenwereld. In de verstoring van de dialoog met de binnen- en buitenwereld kunnen problemen op het gebied van Theory of Mind en Executieve Functies ontstaan. Met de ToM behandeling voor jongeren met TOS en dove/slechthorende jongeren mikken we erop de ontwikkeling van Theory of Mind en Innerlijke Taal te stimuleren en zo het sociaal emotionele functioneren te verbeteren. De ToM behandeling wordt geïllustreerd aan de hand van ervaringen van jongeren, ervaringswerkers en collega’s uit het primair proces. Tevens worden vers van de pers bevindingen over de effectiviteit van de ToM behandeling bij jongeren met TOS en dove/slechthorende jongeren gepresenteerd.

Prof. dr. Constance Vissers is als klinisch neuropsycholoog verbonden aan Kentalis en de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de neuropsychologie van taalontwikkelingsstoornissen.

Drs. Lidy Smit is junior onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen (Behavoural Science Institute). In haar onderzoek richt zij zich op het begrijpen en behandeling van sociaal emotionele problemen bij jongeren met TOS en dove/slechthorende jongeren.