3. Dubbeldiagnose TOS en Leesstoornissen: the state-of-art

Leren lezen is belangrijk voor een goede participatie in de maatschappij. Kinderen met een TOS hebben vaak problemen bij het leren lezen en blijven achter op het gebied van tempo en accuratesse, waardoor het technisch en begrijpend lezen zich niet leeftijdsadequaat ontwikkelt.

In deze masterclass ‘Dubbeldiagnose TOS en leesstoornissen: the state-of-the-art’ wordt vanuit de theorie en relevante onderzoeken de relatie tussen het leren van taal en lezen uitgelegd aan de hand van een model. Daarbij wordt ook het samen voorkomen van een TOS met leesstoornissen en dyslexie uitgelegd. 

De diagnostiek en behandeling van leesstoornissen bij TOS vraagt om een specifieke inrichting in het zorg- en lesaanbod. Wij laten veel gebruikte testen en methoden (o.a. programma fonemisch bewustzijn, programma woordenschat, nieuwsbericht, close reading, etc.) in zorg en onderwijs de revue passeren.

Vervolgens bespreken we samen met alle deelnemers de evidence based en werkzame bestanddelen van de leesmethoden voor kinderen met TOS.

De masterclass biedt de deelnemer meer inzicht in de complexe relatie tussen TOS, lezen en leesstoornissen. Ook krijgt de deelnemer meer kennis over evidence based (lees)methoden en lesaanbod bij TOS.

De masterclass is bedoeld voor leerkrachten, IB/AB-ers, logopedisten, linguïsten en psychologen.

Er wordt rekening gehouden met alle niveau’s van kennis. De masterclass heeft een interactief karakter. 

Goed kunnen lezen (technisch en begrijpen) is een essentiële vaardigheid in onze huidige maatschappij. Het vergroot de mogelijkheden om in goede verbinding met anderen te staan en informatie over de wereld om ons heen te kunnen delen. Goed kunnen lezen (en schrijven) verhoogt ook de kans op het vinden van een adequate baan en daarmee participatie en succes in de maatschappij.  

Annette Scheper is senior onderzoeker en klinisch linguïst. Zij doet onderzoek en ontwikkeling voor de programmalijn TOS (Academie) van Kentalis. Haar onderzoek richt zich op het verkrijgen van meer inzicht in de kenmerken van TOS en doeltreffendheid van interventies voor TOS. Daarbij komen alle facetten van het leren van taal aan bod: van mondelinge tot schriftelijke taalverwerking.     

  Margreet Verboom is klinisch linguïst bij de cluster 2 school De Skelp van Kentalis in Drachten. Zij werkt ook als ontwikkelaar bij het Leerhuis van Kentalis. Zij is o.a. ontwikkelaar van het woordenschatprogramma voor leerlingen met TOS binnen onderwijs.