2. Och, als men lezen kon! (Multatuli)

Och, als men lezen kon! (Multatuli)

Ontwikkeling van leesvaardigheid bij dove/slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen

Och, als men lezen kon! Dan is men in ieder geval een stap dichterbij participatie in de maatschappij. Geletterdheid is daarvoor van groot belang. In deze masterclass gaan we aan de hand van een theoretisch model in op de verschillende fasen van de leesontwikkeling en de factoren die daarbij een rol spelen. Bij iedere fase illustreren we aan de hand van nationaal en internationaal onderzoek hoe de ontwikkeling verloopt bij doven en slechthorenden, van de peuterleeftijd tot volwassenheid. Wat weten we, wat weten we nog niet, wat gaat goed, waar liggen knelpunten, waar moeten we extra aandacht aan besteden? Samen met de deelnemers bekijken we welke interventies ingezet kunnen worden in de zorg en in het onderwijs om onze cliënten en leerlingen goed voor te bereiden op deelname aan de geletterde maatschappij.

De masterclass wordt verzorgd door Loes Wauters, Hille van Gelder, Helen Blom en Shirley Neirynck

Loes Wauters is senior onderzoeker binnen de programmalijn D/SH bij Kentalis. Haar projecten richten zich onder andere op het vergroten van de lees- en rekenvaardigheid van dove/slechthorende kinderen tot volwassenen. Ook het optimaliseren van het lees- en rekenonderwijs aan dove en slechthorende leerlingen behoort tot haar onderzoeksdomein. Ouderbetrokkenheid en training van professionals in onderwijs en zorg krijgen hierbij ook ruime aandacht.

Hille van Gelder is junior onderzoeker binnen de programmalijn D/SH bij Kentalis. Zij heeft Taalwetenschap gestudeerd en is zelf ernstig slechthorend. Haar projecten richten zich onder andere op het inventariseren, analyseren en waar mogelijk verbeteren van de leesvaardigheid en taalontwikkeling van dove/slechthorende jongeren tot volwassenen.

Helen Blom werkt als onderzoeker bij Kentalis binnen het kernteam DSH. Haar onderzoek richt zich onder andere op de digitale leesontwikkeling bij dove/slechthorende leerlingen en leerlingen met een TOS, wat tijdens de masterclass ‘Och, als men lezen kon’ wordt besproken.

Shirley Neirynck werkt als intern begeleider op Signis SO DSH en als praktijkonderzoeker voor het Masterplan Geletterdheid. Tijdens de masterclass ‘Och, als men lezen kon’ worden bevindingen rondom het leesonderwijs aan doof en slechthorend functionerende leerlingen besproken.