13. Kun je iets zachter praten?

Inleiding

Voor ouders en opvoeders van jonge D/SH kinderen is het belangrijk om goed te kunnen communiceren met hun kind. Ouders van oudere kinderen en pubers, voelen nog steeds die noodzaak om goed te kunnen communiceren met hun kind. Zeker om betrokken te blijven bij hun leefwereld.

Naast de ontwikkeling van nieuwe modulen gericht op het jonge kind, worden er modulen ontwikkeld voor mensen die te maken hebben met oudere kinderen. Naast ouders zijn dat ook docenten van reguliere scholen, sportclubs etc.

Het ontwikkelen van een goed afgestemd en flexibel aanbod NGT/NmG voor deze verschillende groepen draagt bij aan een daadwerkelijke participatie in de samenleving op welke plek dan ook.

Inhoud

Aan de hand van twee nieuwe modules, ‘Kijk ik Gebaar’ en de conversatiemodule ‘Ik vind…’ laten we voorbeelden zien van een flexibele vorm van Gebaren(taal)modules en we bespreken de uitgangspunten. Er komen zaken aan de orde als:

  • autonomie van de leerder
  • taalleren doe je altijd samen
  • handvatten om je eigen leeromgeving te creëren – ook als jongere
  • flexibiliteit  in inhoud-keuze .’
  • nieuwe inzichten in tweede-taalleren

Daarnaast zullen we aan de hand van korte schetsen en stellingen samen nadenken over aanbod aan iedereen die omgaat met jongeren van 12-18 jaar. Het gaat hier om meer dan lexicon alleen. Hoe zit het bijvoorbeeld met pragmatische vaardigheden, zaken als nuanceringen, cynisme, eufemismen?

Hoe kun je leerders helpen zelf vaardiger te worden, naast het formele aanbod? Met als doel bij te dragen aan participatie van de jongere?

Toepasbaarheid

De parallelsessie geeft inzicht in hoe een tweede taal te leren. Ze levert zinvolle ideeën op om zelf aan de slag te gaan en te participeren in je eigen leerproces en -omgeving en levert informatie op die gebruikt kan worden voor de verdere ontwikkeling van goede materialen.

Doelgroep

Iedereen die te maken heeft met de doelgroep jongeren van 12 tot 18 jaar (werkzaam in regulier onderwijs en zorg of op scholen en in zorginstellingen voor D/SH).

Arie Terpstra is opleidingskundige en Projectleider Kennisontwikkeling bij het Leerhuis van Kentalis. Hij houdt zich bezig met zaken rondom tweede taalleren en maakt samen met anderen leermateriaal en cursussen op dat gebied. Expertise gebieden zijn NGT, NmG, Dovencultuur en vormen van Blended Learning.

Trude Schermer is taalkundige en directeur van het Gebarencentrum. Haar werkzaamheden betreffen zowel inhoud als management. Ze is o.a. verantwoordelijk voor, marketing en strategie. Ze stuurt lexicon projecten aan, is betrokken bij NGT onderzoek en bedenkt producten op het gebied van multimedia.