De ZN-hoortoestellendatabase omvat toestellen, die voor vergoeding door de zorgverzekeraars in aanmerking komen.

Elk toestel is beoordeeld en gewogen op hoorfunctieherstellend vermogen, op 6 hoorfuncties.

De eindklassificatie van elk hoortoestel is nu voor de helft gebaseerd op de klassificatie op hoorherstellend vermogen, die wel zichtbaar is op de site, en voor de andere helft op de in 2012 geldende hoortoestelklassen, zoals gehanteerd in de hoortoestelhandel en niet zichtbaar is op de site.

De hoortoestelklassificatie is gedaan door een onafhankelijke werkgroep, ingesteld door Zorgverzekeraars Nederland en samengesteld uit 2 audiciens, 2 klinisch-fysicus/audiologen, en 2 deskundigen uit de werkgroep, die de classificatie van slechthorendheid op de 6 hoorfuncties maakt.

De daadwerkelijke uitvoering werd gedaan door PACT.

Naast de 5 eindklassen, met de nummers 1 t/m 5, bestaat er een klasse 99. Dat is een buitencategorie hoortoestellen, die niet (goed) in het classificatiesysteem passen, en die gebruikt kunnen worden in heel specifieke kleine groepen patiënten. Over deze klasse 99 moeten nog afspraken met de zorgverzekeraars gemaakt worden t.a.v. kosten.

Deze informatie is strikt vertrouwelijk en mag niet verder worden verspreid. ZN, alsmede de bij haar aangesloten zorgverzekeraars, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd gebruik danwel ongeautoriseerde verdere verspreiding van de hier opgenomen informatie.